Covid-19’un bildiğimiz dünyayı değiştirmesinin üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçti. Dünyadaki her ülke, işletme ve şahıs etkilendi.

Bulut sektöründe, bir gecede uzaktan çalışmaya geçiş de dahil olmak üzere, değişen çalışma modellerinin bir sonucu olarak büyük bir değişime tanık olduk. Bulut harcamalarının 2020’nin ilk çeyreğinde %37 artarak, 29 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ve Microsoft Azure gibi şirketler de, pandeminin ilk aşamasında benzeri görülmemiş bir talep almıştır.

Kuruluşların hızla uzaktan çalışmaya yönelmesi nedeniyle, bulut tabanlı platformlar ve çözümlere büyük geçişi hızlandırdı. Bu dönem, ayrıca birçok c-suite yöneticiyi buluta geçiş planlarını hızlı bir şekilde takip etmeye de zorladı. Aslında, kısa bir süre önce Cloudreach sponsorluğunda 200 BT lideriyle yapılan bir IDC çalışmasında ankete katılan BT liderlerinin %27,5’i, büyük ölçekli bulut geçişlerinin ileriye dönük “işletme bekası için gerekli” olduğu konusunda hemfikirdi.

Bu yeni araştırma, bulutu benimseme ve dijital dönüşümleri hızlandırmanın işletmeler için çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Son 10 ayda işletmelerin %29,5’i dijitalleşme planlarını hızlandırırken, %17’si pandeminin planlarını yavaşlattığını ifade etti.

Bulut bu kuruluşların çoğu için bir yaşam çizgisi olsa da, artık gelecekteki süreklilik etkinliklerine hazırlanmaları gerekiyor. Bu, muhtemelen fiziksel veri merkezlerinin ve insanların tedarik zincirlerinden hızla çıkarılmasını gerektirecek, bu da kuruluşların bulut altyapılarına ve platform hizmet sağlayıcılarına her zamankinden daha fazla bel bağlayacağı anlamına geliyor. Aslında, aynı IDC araştırmasında %66’sı hızlandırılmış bulut dönüşümünü pandemiye bağlarken, %59’u daha yüksek BT hızı ve çevikliği için iş talebine bağladı ve yaklaşık yarısı (%45) bunun veri merkezi güncellemesi, genişleme veya çıkıştan (%45) kaynaklandığını ifade etti.

Bulut Modernizasyonu

Gartner’ın genel bulut hizmetlerinin 2021’de %18,4 büyüyeceği tahminiyle, pandemi sonrası bir dünyada işin geleceğine yön verirken, buluta geçiş yapan şirketlerin bu artışı 2021’de de devam edecek. Önümüzdeki yıl boyunca bulutun sağlayacağı yeni bir işletme değeri kategorisini göreceğiz: iş sürekliliği odaklı vakalar. Şirketler, iş sürekliliği ihtiyaçlarını eşi görülmemiş bir ölçekte sıfırladı ve şimdi ise, gelecekte benzer krizlerle karşı karşıya kaldığımızda sorunsuz bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla, bulut modernizasyon projelerine başlayacaklar.

Yönetim Kurulu Odasında BT

Birçok işletme teknolojinin gücünü ve önemini anlarken, Covid-19 teknoloji karar vericilerini arttırmak için bir katalizör olmuştur. Geçtiğimiz yıl boyunca, hepimiz aşırı derecede teknolojiye güvendik. İşletmeleri işlevsel durumda ve insanları birbirine bağlı tutar. Bir şirketin bekası ve geleceği için BT’nin ne kadar önemli olduğuna dair ilk elden kanıtlara sahip olduklarından, şimdi teknoloji stratejisi ve yatırımlarına ilişkin kararlara öncelik veren yönetim kurulu yöneticileri ve liderlik ekipleriyle birlikte BT ekiplerinin ön planda yer aldığını görüyoruz.

Pek çok başka şeyin yanı sıra Covid-19’un, CIO rolü üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gördük. Yukarıda bağlantısı verilen IDC araştırması, %45’inin pandemi nedeniyle kurumsal liderlerle çalışma ilişkilerinin geliştiğine inandığını ve BT’yi işlerini yapmalarına olanak sağlayan bir departman olarak görmeye başladıklarını gösteriyor. CIO’ların yüzde elli beşi, şirketlerinin etkisini artırdı ve yönetim kurulu odalarında koltukları var.

Karar alma sürecindeki bu değişiklik, şüphesiz kendilerini modern bulut teknolojisine dayalı uyarlanabilir kuruluşlara dönüştürmek için modernizasyona yatırım yapan şirketlerde artacak. Kısacası, iş dönüşüm çağı olacak.

2020 bize bir şey öğrettiyse o da geleceği tahmin edemeyiz, ancak bulut endüstrisinin devam eden büyüyeceğini öngörebiliriz. Şirketler bulut teknolojisinin gerçek değerini ve önemini fark etti ve bu 2021 ve sonrasında da devam edecek.

Birçok kuruluşun gelecek planlarında buluta geçiş olsa da, bu geçiş için zaman çerçevesi üç ila beş yıl arasındaydı. 2021 ve sonrasında, daha fazla kuruluşun ortamlarını modernleştirmeyi ve bunları modern bulut teknolojisine göre uyarlamayı tam olarak benimsediğini göreceğiz.

Ortamlarını modernleştiren kuruluşlara baktığımızda, Charles Darwin’in sık sık söylediği gibi şunu hatırlamak önemlidir, ‘‘Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan.” Kuruluşların, değişimi kucaklayabilmesi gerekir – sadece teknoloji odaklı değişimi değil. İşbirliği yapmak, aynı yönde ilerlemek, aynı amacı takip etmek, çevik bir şekilde çalışmak ve iş sonuçlarına odaklanmak gibi işin küçük alanlarıdır.

İşletme BT’yi kullandığında ve onu bir yardımcı program olarak görmeyi bırakıp, daha çok bir iş ortağı olarak görmeye başladığında, kuruluşlarda gerçek başarılı dönüşümün gerçekleştiğini göreceğiz. BT’yi gölgelememek ve kapsayıcı bir dönüşüm yaklaşımına sahip olmak önemlidir.

Request a Demo

Start your journey to the new way of digital world
© trek
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram